امروز : پنجشنبه   ۲۴. آبان ۱۳۹۷   /    6. ربيع‌الاول 1440   /    15. نوامبر 2018

بررسی اثر غشا آمنیوتیک( پانسمان بیولوژیک) بر ترمیم اسفنکتر آنال با عمل اسفنکتروپلاستی در خرگوش

یکی از آزاردهنده ترین عوارض اعمال جراحی فیستول های مقعدی و برخی دیگر از اعمال جراحی ناحیه رکتوم، وقوع بی اختیاری گاز و مدفوع در اثر آسیب اسفنکتر مقعدی می باشد. روش های جاری ترمیم ازجمله اسفنکتروپلاستی در بسیاری از موارد منجر به نتایج مطلوب نمی گردد؛ با توجه به اینکه استفاده از غشای آمنیوتیک به عنوان یک پانسمان بیولوژیک در بسیاری از موارد منجر به کاهش التهاب و فیبروز و در نتیجه بهبود نتایج ترمیم زخم شده است، این مطالعه بنا دارد که میزان اثربخشی غشای آمنیوتیک را در ترمیم زخم ناشی از اسفنکتروپلاستی مقعدی در یک مدل حیوانی با اسفنکتروپلاستی ساده از نظر یافته های بافت شناسی مقایسه نماید.