امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

بررسی تاثير پيوند غشاء آمنیوتیک در تسریع ترمیم زخم و کاهش عوارض ناشی از عمل جراحی ترميم فیستول مقعدي

فیستول آنال رابطه غیر طبیعی بین کانال آنال و پوست پرینه است. معمولا به دنبال آبسه ایجاد شده در غده های آنال به وجود می آید. درمان فیستول آنال علامت دار جراحی است چراکه بهبود خودبخود بسیار نادر است و عدم درمان منجر به آبسه مکرر و مزمن می شود. تکنیک های متعدد جراحی جهت درمان فیستول آنال پیشنهاد شده است. زخم ناشی از عمل جراحی فیستول مشکلاتی مانند درد محل زخم، خارش، ترشح، عفونت را به همراه دارد. لذا به کار بردن روش هایی که بتواند ترمیم زخم ناشی از عمل جراحی را سرعت بخشد در کیفیت زندگی بیمار، زمان بازگشت به کار تأثیر به سزا خواهد داشت. به کارگیری پوشش غشاء آمنیونی به عنوان ایده ای در تسریع ترمیم زخم های ناشی از عمل جراحی فیستول می تواند مطرح باشد. از غشاء آمنیوتیک در درمان های مختلفی نظیر پیشگیری از چسبندگی های ناشی از اعمال جراحی، ترمیم تاندون های آسیب دیده، ترمیم قرنیه و ... استفاده می شود. در سال های اخیر مطالعات متعددی در رابطه با امکان استفاده از غشاء آمنیوتیک به عنوان پانسمان بیولوژیک بویژه در درمان سوختگی ها به چاپ رسیده است. غشاء آمنیوتیک مزایای متعددی نظیر در دسترس بودن، low imunogenecity و high potency of differentiation دارد. از این رو، انجام مطالعاتی به منظور بررسی آثار مثبت احتمالی پانسمان های بیولوژیک بویژه غشاء آمنیوتیک در درمان فیستول های آنال منطقی و موجه می نماید.