امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

مقایسه نتایج عمل جراحی آنوپلاستی در گروه با اسفنکتروتومی و گروه بدون اسفنکتروتومی در بیماران مبتلا به تنگی کانال مقعدی

تنگی کانال مقعدی اگرچه بیماری نادری است اما مشکلات زیادی برای بیماران ایجاد می کند.

این بیماری در اثر جایگزینی لایه اپیتیالی  پوشاننده کانال مقعدی با بافت فیبروز و در نتیجه ازبین رفتن خاصیت ارتجاعی کانال مقعدی ایجاد می شود. شایعترین علت این بیماری انجام اعمال جراحی قبلی در این ناحیه و در راس آنها هموروئیدکتومی های وسیع می باشد. بیماران مبتلا معمولا با درد و سوزش و خارش و خونریزی هنگام دفع مراجعه می کنند. درمان تنگی های خفیف و متوسط به صورت محافظتی و با اصلاح رژیم غذایی و نرم کننده های مدفوع و دیلاتاسیون روزانه بوسیله انگشت و یا برخی وسایل خاص نیز توصیه می شود. در بیماران مبتلا به تنگی شدید درمان جراحی پیشنهاد می شود. روش های جراحی مختلفی برای این بمیاری وجود دارد که از جمله مهمترین آنهاY-V advancement flap  و Diawond-shap flap وC falp می باشد. یکی از متداول ترین این روش ها Y-V plasty است. که برخی جراحان هنگام انجام این عمل اسفنکتروتومی را نیز انجام می دهند اما گروهی معتقدند که انجام اسفنکتروتومی همزمان ممکن است در برخی از بیماران از جمله آنهایی که گزارش هایی از بی اختیاری و یا کاهش تونسیته اسفنکتر را دارند موجب افزایش احتمال بی اختیاری پس از عمل ترمیم تنگی کانال مقعدی شود. لذا در این مطالعه به منظور بررسی و ارزیابی نتایج عمل جراحی Y-V palsty گروهی که اسفنکتروتومی شده با گروهی که اسفنکتروتومی نشده اند طراحی شده است. در این مطالعه مواردی نظیر انجام مانومتری قبل از عمل، یافته های حین عمل و میزان بهبودی بیماران در دو گروه بررسی خواهد شد.