امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

بررسی مقایسه اثر درمان جراحی رزکسیون ابدومینوپرینئال به دو روش باز و لاپاراسکوپی در بیماران مبتلا به سرطان کانال مقعدی و رکتوم تحتانی

درمان آدنوکارسینوم قسمت تحتانی رکتوم و کانال مقعدی انجام عمل جراحی Abdomino Perineal Resection; APR و ایجاد کولوستومی دائمی در جدار شکم است. با گسترش روش های جراحی کم تهاجمی و انجام عمل فوق از این طریق، مطالعات مختلفی به منظور بررسی و مقایسه  پیش آگهی بیماران در این دو روش انجام شده اما نتایج یکسانی گزارش نشده است. با توجه به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امکانات پزشکی مقایسه دو روش فوق در جنوب ایران ضروری به نظر می رسد لذا این مطالعه به منظور مقایسه نتایج دو روش فوق در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی و ارائه شده است.