امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

بررسي ارگانيزم هاي كشت صفرا و تعيين حساسيت و مقاومت آنها در بيماران سنگ صفراوي علامت دار كه تحت جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپي در بيمارستان شهيد فقيهي قرار مي گيرند

استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک در بیماران مبتلا به سنگ صفراوی علامت دار که قرار است تحت جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی قرار گیرند، مورد بحث می باشد لذا انجام مطالعاتی به منظور ارائه راهکاری روشن و مشخص به این موضوع معقول و منطقی است. لذا در این طرح با استفاده از روش کشت BACTEC نسبت به بررسی صفرا در بیماران مورد نظر اقدام خواهد شد و بر اساس گزارش حاصل از کشت و پاتولوژی و همچنین جمع آوری اطلاعات بالینی بیماران از زمان انجام عمل جراحی تا 10 روز بعد و تجزیه و تحلیل آماری، تلاش می شود تا پیشنهاد مناسبی برای استفاده یا عدم استفاده پیشگیرانه از آنتی بیوتیک برای این دسته بیماران ارائه شود.  بیماران با مشخصات زیر مشمول ورود به طرح می باشند: 1) عدم گزارش التهاب حاد کیسه صفرا بر اساس یافته های سونوگرافی.  2) عدم گزارش تب.  3) عدم وجود تاریخچه دیابت و porcelain gall bladder (4 نداشتن بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی.  5) CBC و LFT طبیعی.  6) عدم مصرف هرگونه آنتی بیوتیک در 15 روز منتهی به عمل جراحی.   
در طی عمل پس از خارج ساختن کیسه صفرا با رعایت اصول استرلیزاسیون کشت معمولی و BACTEC تهیه و برای بخش پاتولوژی مرکز تحقیقات میکروب شناسی ارسال می شود.
علائم نظیر تب، درد شکم، اسهال و استفراغ از زمان عمل تا 10 روز بعد (تاریخ مراجعه بیمار به درمانگاه) ثبت شده و از این اطلاعات برای مقایسه عوارض عمل جراحی در گروه بیماران با کشت مثبت صفرا و گروه بیماران با کشت منفی صفرا استفاده خواهد شد.