امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

دکتر سید علی حسینی

مقایسه نتایج و عوارض زودرس در جراحی Sleeve Gastrectomy به دو روش Multiport و Single port

از جمله شیوه های متداول و موثر در درمان بیماران مبتلا به چاقی مفرط Sleeve Gastrectomy Laparoscopic می باشد.

 با توجه به پیشرفت تکنولوژی امکان انجام این عمل به شیوه Single port میسر شده است. این مطالعه به منظور مقایسه عوارض و نتایج زودرس انجام عمل جراحی Sleeve Gastrectomy در بیماران مبتلا به چاقی مفرط به دو روش Single Port و Multi Port (به صورت کارآزمایی تصادفی بالینی) طراحی شده است