امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

دکتر رفعتی

بررسی اثربخشی کاربرد HAM در ترمیم زخم ناشی از عمل جراحی آنال فیستولا به روش Endorectal flap در مدل حیوانی 

درمان فیستول آنال علامت دار جراحی است چراکه بهبود خودبخود بسیار نادر است و عدم درمان منجر به آبسه مکرر و مزمن می شود. تکنیک های متعدد جراحی از جمله اندورکتال فلپ جهت درمان فیستول آنال پیشنهاد شده است. زخم ناشی از عمل جراحی فیستول مشکلاتی مانند درد محل زخم، خارش، ترشح، عفونت را به همراه دارد. لذا به کار بردن روش هایی که بتواند ترمیم زخم ناشی از عمل جراحی را سرعت بخشد در کیفیت زندگی بیمار، زمان بازگشت به کار تأثیر به سزا خواهد داشت. از سوی دیگر  به کارگیری پوشش غشاء آمنیونی به عنوان ایده ای در تسریع ترمیم زخم های ناشی از عمل جراحی فیستول می تواند مطرح باشد. از غشاء آمنیوتیک در درمان های مختلفی نظیر پیشگیری از چسبندگی های ناشی از اعمال جراحی، ترمیم تاندون های آسیب دیده، ترمیم قرنیه و سوختگی و ... استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی کاربرد غشای آمنیوتیک در ترمیم زخم ناشی از عمل جراحی اکسزیون فیستول آنال با روش اندورکتال فلپ در مدل حیوانی (خرگوش) طراحی شده است.