امروز : یکشنبه   ۲۸. آبان ۱۳۹۶   /    29. صفر 1439   /    19. نوامبر 2017

مقاله جدید مرکز

مقاله ای جدید ازدکتر لیلا قهرمانی و دکتر محمد محمدیان پناه از اعضای هیات علمی مرکزتحقیقات کولورکتال در ژورنال Annals of Coloproctology به چاپ رسیده است. alt