امروز : چهارشنبه   ۰۱. فروردین ۱۳۹۷   /    4. رجب 1439   /    21. مارس 2018

مقاله جدید مرکز

مقاله ای جدید ازدکتر لیلا قهرمانی و دکتر محمد محمدیان پناه از اعضای هیات علمی مرکزتحقیقات کولورکتال در ژورنال Annals of Coloproctology به چاپ رسیده است. alt