امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

مقاله جدید دکتر محمدیان 2016

دکتر محمد محمدیان پناه از اساتید فعال مرکز کولورکتال ،مقاله ای جدید تحت عنوان

Factors affecting survival in patients with colorectal cancer in Shiraz, Iran"

به مقالات مرکز اضافه نموده اند.مرکز تحقیقات کولورکتال تا کنون 49 مقاله نمایه اول و 56 مقاله نمایه دوم به چاپ رسانده است.