امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

ارزیابی پیش آگهی وعوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم و ارائه ی مدل برای پیش بینی بقاء وعود


چکيده طرح

در حال حاضر در سطح جهان سرطان  کولورکتال حدود ده درصد از تمام سرطان ها را شامل می شود. اما توزیع این بیماری در سطح جهان تفاوت جغرافیایی زیادی دارد. در قرن بیست و یک بیشترین بروزسرطان های کولورکتال ازجمهوری چک ، استرالیا ، نیوزیلند ، کانادا و آمریکا گزارش شده است. افزایش میزان بروز در هماهنگی با تغییرات سبک زندگی در بعضی از کشورهای آسیایی هم مشاهده می شود. اگر چه خاور میانه و ایران از جمله مناطق کم خطر هستند مطالعات متعددی از افزایش بروز این بیماری در دو دهه اخیر در کشور های این منطقه از جهان حکایت می کنند. میزان مرگ و میر در اثر ابتلا به این بیماری هم در دو جنس تقریباً مشابه گزارش شده است. بقاء 5 ساله در زنان اندکی بیشتر از مردان می باشد.این بیماری در افراد جوان تر از 40 سال نادر است اما با افزایش سن ،خطر ابتلا در هر دو جنس افزایش می یابد. در کشورهای غربی حدود 25-20 درصد از موارد بدخیمی های کولورکتال را سرطان های ناحیه رکتوم تشکیل می دهند. گزارش ها از ایران هم با دامنه تغییرات اندکی در همین حدود است. به طور کلی اتیولوژی سرطان های رکتوم  تفاوتی با سایر قسمت های روده بزرگ ندارد و در اغلب موارد ناشی از پولیپ های آدنوماتوز می باشد.  پس از تشخیص و درمان اولیه ، عوامل مختلفی نیز به عنوان موارد مؤثر بر پیش آگهی (Prognosis) و عود (Recurrence) و بقاء بیماران (Survival) مطرح شده اند که عمدتاً شامل مواردی نظیرStage  بیماری در زمان تشخیص، Grading تومور، هیستولوژی، تعداد لنف نودهای درگیر، سن، جنس، محل تومور (Location)، اندازه تومور (Size) مهارت و تجربه جراح و تیم درمان، تهاجم به عروق خونی (Blood vessel invasion)، عوامل ژنتیکی،  شیوه ی رادیو کموتراپی، میزان پلاسمایی CEA و سایر تومور مارکرها ومصرف داروهای ضد التهابی مانند آسپرین می باشد . به طور کلی در ایران مطالعات به بررسی پیش آگهی و بقاء و عود در سرطان کولورکتال  پرداخته اند اما تعداد مطالعاتی که به طور اختصاصی پیش آگهی و عود را در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم  بررسی و ارزیابی کرده باشند، اندک است. با توجه به عوامل تعیین کننده ای مثل پیچیدگی عمل جراحی رکتوم، ظهور و بروز علایم و تفاوت های نوع درمان و همچنین با توجه به شرایط و حساسیت های اجتماعی و مذهبی جامعه ایران ، بررسی و ارزیابی عوامل مختلف مؤثر بر پیش آگهی و عوارض و بقا در بیماران کانسر رکتوم به طور اختصاصی ضروری می نماید. از این رو این مطالعه به منظور بررسی و ارزیابی پیش آگهی و عوامل موثربر آن در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم وهمچنین تلاش برای ارائه مدلی به منظور پیش بینی  بقاء وعود دراین بیماران طراحی شده است.