امروز : یکشنبه   ۳۰. دی ۱۳۹۷   /    13. جمادي‌الاول 1440   /    20. ژانویه 2019

اعضای هیات اجرایی مرکز کولورکتال

مدیر مرکزتحقیقات کولورکتال

نام و نام خانوادگی:دکترهاجر خضرائی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی فارماکولوژی

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:36281453

alt

CV

نام و نام خانوادگی:معصومه رحیمی

سمت: کارشناس پژوهشی-رابط امور ارزشیابی

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:32306972


alt

نام و نام خانوادگی:زهرا زبانگیرفرد

سمت: کارشناس پژوهشی- رابط امور اداری

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:36281453alt

نام و نام خانوادگی: فاطمه انجوی امیری

سمت: کارشناس پژوهشی -رابط اجرایی مجله کولورکتال

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:32306972

alt

نام و نام خانوادگی:محبوبه پوراحمد

سمت: کارشناس پژوهشی -رابط سایت

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:32306972

alt