امروز : سه شنبه   ۲۶. دی ۱۳۹۶   /    28. ربيع‌الثاني 1439   /    16. ژانویه 2018

بانک اطلاعات

مرکز تحقیقات کولورکتال مجهز به بانک اطلاعاتی ارزشمندی مربوط به بیماران مبتلا به سرطان و کولیت اولسروز می باشد که در چند ماه اخیر به رشد قابل ملاحظه ای دست یافته است و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از این داده ها مقالات نمایه اول منتشر کرده اند.

برای مثال می توان به مقالات زیر اشاره کرد:

 Colorectal Cancer Mortality in Shiraz, Iran*

 Comparing Recurrence and Complications After Laparoscopy and Laparotomy Surgery among Patients Suffering from Colorectal Cancer, Shiraz, Iran*