امروز : یکشنبه   ۳۰. دی ۱۳۹۷   /    13. جمادي‌الاول 1440   /    20. ژانویه 2019
باعث مسرت است که به اطلاع همکاران گرامی برسانیم که بعد از برگزاری موفقیت آمیز ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز  شیراز در آذرماه 1396،که با همکاری فعال مرکز تحقیقات کولورکتال برگزار شده است ، این کنگره به عنوان بهترین کنگره برگزار شده از نظر انجمن آسیایی اندومتریوز شناخته شده است.