امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

برگزاری هفتمین کنگره سالیانه کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز " سرطانهای کولون و رکتوم"

 اولين فراخوان

  هفتمين کنگره ساليانه

کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 

"سرطانهای کولورکتال"

 

زمان برگزاری: 28، 29 و 30 فروردين ماه 1392

 

مکان: شيراز، مرکز همايش سينا و صدرا

 

برگزار کننده:

بخش جراحی کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شيراز،

مرکز تحقيقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شيراز.

با همکاری:

مرکز تحقيقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی شيراز،

انجمن کولوپروکتولوژی ايران،

بخش جراحی کولورکتال بيمارستان امام خمينی تهران،

مرکز تحقيقات سياستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شيراز،

مرکز تحقيقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران،

انجمن بی اختياری ايران،

انجمن استومی ايران،

مرکز تحقيقات لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی شيراز


http://colorectalcongress.sums.ac.ir/fa/

alt