امروز : یکشنبه   ۳۰. دی ۱۳۹۷   /    13. جمادي‌الاول 1440   /    20. ژانویه 2019

معرفی مرکز

در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای تولید دانش در کشورمان صورت گرفته است که خوشبختانه در برخی از موارد منجر به نتایج مثبت و ارزشمندی شده است اما بسیاری از این فعالیتها، تلاشهایی غیر منجسم بوده و شاید بتوان ادعا کرد که گاهی اوقات به علت فقدان برنامه ریزی ، عملکردها عمدتا انفعالی و بدون در نظرگرفتن انتظارات عمومی جامعه علمی بوده است . از مدتی قبل ، به منظور سامان دادن به فعالیتهای پژوهشی تاسیس و راه اندازی مراکز تحقیقات تخصصی مورد توجه قرار گرفته است .انتظار این است که این مراکز شناخت بهتری از افق فعالیتهای پژوهشی بر پایه نیازها و انتظارات منطقه ای و جهانی داشته و بر این اساس رسالت و اهداف مشخصی ترسیم نموده و در چارچوب یک برنامه ریزی دقیق به فعالیت بپردازند .دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از قطبهای پزشکی کشور ،یکی از مراکز پیشرو در تحقق این مهم بوده است .
با عنایت به شرایط مذهبی و فرهنگی جامعه ما، مشکلات ناشی از بیماریهای کولورکتال می تواند منجر  به اثرات نامطلوب بیشتری برای بیماران و خانواده های آنان شود.این مطلب، نیاز به انجام فعالیتهای پژوهشی به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت کاهش رنج بیماران با درنظر گرفتن اولویت های بومی و منطقه ای را بیشتر می کند. لذا با حمایت مسوولین محترم دانشگاه و با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد ،مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوپزشکی شیراز در سال 1390  راه اندازی شد و پس از مدت کوتاهی در تاریخ23/03/1391 موفق به اخذ موافقت اصولی موقت از وزارت بهداشت و درمان گردید.اعضای هیات علمی این مرکز از گروههای مختلف آموزشی بوده و تلاش شده تا بستر مناسبی جهت تلفیق و ترکیب علوم پایه و بالینی فراهم گردد. این مرکز تلاش دارد تا با درنظر گرفتن نیازهای جهانی و منطقه ای ، نسبت به انجام فعالیتهای پژوهشی هدفدار و نظام مند اقدام نماید.
امید است کمک و راهنمایی های علاقه مندان بویژه افراد و نهادهای صاحب نظر در پناه لطف الهی یاریگر ما در دستیابی به اهدافمان باشد.
alt
alt