امروز : چهارشنبه   ۰۱. فروردین ۱۳۹۷   /    4. رجب 1439   /    21. مارس 2018

برگزاری جشنواره خوارزمی

نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری در آذر ماه ۱۳۹۲ برگزار می‌گردد.

تاریخ برگزاری جشنواره: آذر ماه ۱۳۹۲
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
شروع ثبت نام:۱۳۹۲/۴/۱۵

حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان: ۱۳۹۲/۷/۱

تلفن تماس جهت راهنمائی ثبت نام:  ۶۶۵۸۲۵۴۴-۶۶۵۸۲۵۰۳

alt