امروز : دوشنبه   ۲۶. آذر ۱۳۹۷   /    8. ربيع‌الثاني 1440   /    17. دسامبر 2018

طرحهای پژوهشی پایان یافته


عنوان طرح

مجری طرح/دانشجو

وضعیت نوع طرح
alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر فروزش


در حال نگارش مقاله

پایان نامه ای

alt

دکتر هاجر خضرایی

در حال نگارش مقاله

غیر پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر احمد

در حال نگارش مقاله

غیر پایان نامه ای

alt

دکتر هاجر خضرایی

در حال نگارش مقاله

غیر پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر حسینی اصل

submit: Annals of colorectal research

آذرماه 1393


پایان نامه ای

alt

دکتر ندا نجیب پور

Journal of Comparative Clinical Pathology
دیماه 1393

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر گلچینی

Annals of Colorectal Research.
اردیبهشت ماه 1394

پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر سام مسلمی

submit: IJRR

آذر ماه 1393

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر محسن پیرمرادی

submit: Annals of colorectal research

فروردین 1393

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر باقرپور

دکتر سعیده پیرایه

در حال نگارش مقاله

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکترطلوعی تبار

به مقاله تبدیل نشده است

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتراقلیمی

submit: Annals of colorectal research

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر رضائیان جهرمی

در حال نگارش مقاله

پایان نامه ای
alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر فروغی

در حال نگارش مقاله

پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر صلح جو

submit: ABR

دیماه1392

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر محمدی پور

submit: IJMS

اسفندماه1392


پایان نامه ای