امروز : یکشنبه   ۲۸. آبان ۱۳۹۶   /    29. صفر 1439   /    19. نوامبر 2017

کنگره سالیانه کولورکتال1393

مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند:

کنگره سالیانه کولورکتال با عنوان : ترومای کولون و رکتوم

محل برگزاری : شیراز- مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت

تاریخ : چهارم و پنجم اردیبهشت ماه 1393

alt