امروز : یکشنبه   ۰۲. مهر ۱۳۹۶   /    3. محرم 1439   /    24. سپتامبر 2017

کنگره سالیانه کولورکتال1393

مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کند:

کنگره سالیانه کولورکتال با عنوان : ترومای کولون و رکتوم

محل برگزاری : شیراز- مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت

تاریخ : چهارم و پنجم اردیبهشت ماه 1393

alt