امروز : چهارشنبه   ۰۱. فروردین ۱۳۹۷   /    4. رجب 1439   /    21. مارس 2018
 چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۱ 

ملاقات با مسئولین مرکز

بازدید کننده محترم : این قسمت به منظور کاهش مراجعات اداری و پیگیری امور پژوهشی و اداری شما طراحی شده است.شما میتوانیدموضوع مورد نظر خود را در قسمت مشخص شده درج نمایید.

اطلاعات این قسمت هر روز صبح قبل از ساعت 10 غیر از روزهای تعطیل بررسی میگردد و نتیجه به ایمیل شما ارسال میگردد